Úvod Investiční nástroje 21.století

Investiční nástroje pro 21.století

Email Tisk PDF

Filozofie tohoto užitku spočívá ve zvýšení investiční gramotnosti spotřebitelů a potenciálních investorů.

Důvodem je dnešní konzervativní orientace spotřebitelů a klientů bank a pojišťoven, kteří investují svoje peníze přes pojistné produkty nebo přes banky, do konzervativních investičních nástrojů. Tyto nástroje generují teoretickou nízkou rizikovost, ale také minimální výnosy a velmi často dlouhodobě blokují vlastní investici i výnosy. Tím se podstatně zhoršuje využitelnost investice.

Klienti nemohou u konzervativních investičních nástrojů ovlivnit budoucí výnos ani rizikovost. Jedná se o velmi pasivní formu investic, které neumí rychle a efektivně využít investiční šance, kterou nabízí politické, ekonomické i obchodní změny ve společnosti.

Na možnost změny parametrů trhu umí velmi dobře reagovat „spekulativní formy" investování. Do této investiční kategorie patří investiční nástroje zaměřené změny cen energií, kovů, paliv, firemních dluhopisů aj. Jejich velkou předností je velmi krátká likvidita, která umožňuje velmi rychlý nákup investice v době poklesu její ceny a její velmi rychlý prodej v době nárůstu její hodnoty. Touto formou se dá docílit vyšších výnosů i jeho využití pro klienta, než u konzervativních investičních nástrojů.

Vstup do spekulativního investování musí být vždy spojen se zvýšením investiční gramotnosti klienta. Klient dostane odbornou formou komunikace osvětové informace + profesionální analytické služby zaměřené na tuto formu investování. Činnost investičního analytika spočívá v tom, že analyzuje investiční příležitosti a současně zvyšuje investiční gramotnost investora. Klient si na základě přijatých velmi odborných informací vytvoří vlastní hodnoty výnosu i investičního rizika. To znamená, že klient nese plnou odpovědnost za vlastní investici.

Jedna z nejkvalitnějších firem, která se profesionálně zaměřuje na investiční poradenství, se jmenuje Colosseum. Nabízí individuální investiční poradenství i individuální investiční nástroje dle představ a dle potřeb klienta. Pro movité klienty vytváří individuální investiční indexy pro klienta. Jedná se o kombinaci investičních nástrojů, které vzájemně podporují výnos a vzájemně eliminují riziko. Touto formou se docílí vyšší výnosy i snižuje riziko.

Spekulativní investice mohou mít i další užitky. Existuje možnost jejich metodického propojení s našimi užitkovými programy. Kombinace nabídky f. Colosseum + Lifeproject V.I.P. umí vytvořit vyšší užitkovou přidanou hodnotu, což jsou nové užitky + nové užitkové programy. Např. „Rodinné a firemní dědictví", řešící nenadálé majetkoprávní vyrovnání, dále „100% zabezpečení a realizace rodinných prioritních cílů", dále „Zaměstnanecké programy pro management" i „Stabilizační a motivační" programy pro zaměstnance, i pro eliminaci „Solidární daně" u nadstandardních příjmů zaměstnanců.

Investiční poradenství + nové investiční nástroje + nové užitkové programy, generují novou generaci projektových služeb + novou generaci užitků pro klienta